Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

22:45  |  19/11/2017

Data i hora oficial

El temps

Ordenances fiscals 2017

Data de publicació Nom Document
29/12/2016 9 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 09taxa-gestio-residus-municipals17.pdf - 403,71 KB09
29/12/2016 8 ORDENANÇA FISCAL TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 08taxa-del-cementiri-municipal17.pdf - 499,54 KB08
29/12/2016 7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'ACTIVITATS JURÍDIQUES -ADMINISTRATIVES 07juridicoadministratives17.pdf - 387,41 KB07
29/12/2016 6 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 06contribespecials17.pdf - 523,02 KB06
29/12/2016 5 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 25ordenanca-general-de-gestio-inspeccio17.pdf - 558,06 KB25
29/12/2016 4 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 04increment-valor-terrenys-naturalesa-urbana17.pdf - 484,52 KB04
29/12/2016 31 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA TÈRMICA SOBRANT D'UNA CALDERA DE BIOMASSA ( ESTELLA FORESTAL) 31caldera-biomassa17.pdf - 563,95 KB31
29/12/2016 30 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 30ord-gen-preus-publics-entrades-concerts-begudes17.pdf - 446,74 KB30
29/12/2016 3 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 03impost-vehicles17.pdf - 467,16 KB03
29/12/2016 29 ORDENANÇA FISCAL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT A L'EMISSORA PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT A L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO 29servei-publicitat-radio17.pdf - 308,4 KB29
29/12/2016 28 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS , UTILITZACIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS AL LOCAL POLIVALENT DE LA PLAÇA DE LA MEL 28utilitzacio-local-placa-mel17.pdf - 542,21 KB28
29/12/2016 26 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 26-llicencies-o-la-comprovacio-activitats-comunicades-en-matera-urbanisme-17.pdf - 346,88 KB26
29/12/2016 25 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 25ordenanca-general-de-gestio-inspeccio17.pdf - 558,06 KB25
29/12/2016 24 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS, UTILITZACIÓ SALA POLIVALENT EL SINDICAT 24utilitzacio-sala-el-sindicat17.pdf - 376,01 KB24
29/12/2016 23 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LES PISTES DE TENNIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 23pistes-tennis-i-altres-installacions17.pdf - 373 KB23
29/12/2016 22 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS 22prestacio-serveis-intervencio-administrativa17.pdf - 521,11 KB22
29/12/2016 21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 21immobretirada-vehicles17.pdf - 377,35 KB21
29/12/2016 20 ORDENANÇA FISCAL PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE DOMINI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 20servei-piscina17.pdf - 493,99 KB20
29/12/2016 2 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 02iae17.pdf - 540,52 KB02
29/12/2016 19 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 19ensenyaments-especials17.pdf - 581,36 KB19

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA