Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

10:19  |  20/02/2018

Data i hora oficial

El temps

Ordenances fiscals 2018

Data de publicació Nom Document
02/01/2018 9 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 09taxa-gestio-residus-municipals18.pdf - 254,23 KB09
02/01/2018 8 ORDENANÇA FISCAL TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 08taxa-del-cementiri-municipal18.pdf - 158,21 KB08
02/01/2018 7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'ACTIVITATS JURÍDIQUES -ADMINISTRATIVES 07juridicoadministratives18.pdf - 229,41 KB07
02/01/2018 6 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 06contribespecials18.pdf - 165,25 KB06
02/01/2018 5 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 05impost-sobre-construccions-installacions-i-obres18.pdf - 399,87 KB05
02/01/2018 4 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 04increment-valor-terrenys-naturalesa-urbana18.pdf - 197,54 KB04
02/01/2018 31 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA TÈRMICA SOBRANT D'UNA CALDERA DE BIOMASSA ( ESTELLA FORESTAL) 31caldera-biomassa18.pdf - 343,64 KB31
02/01/2018 30 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 30ordgenpreus-publics-entrades-concerts-begudes18.pdf - 254,59 KB30
29/12/2016 3 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 03impost-vehicles17.pdf - 467,16 KB03
02/01/2018 29 ORDENANÇA FISCAL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT A L'EMISSORA PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT A L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO 29servei-publicitat-radio18.pdf - 215,98 KB29
02/01/2018 28 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS , UTILITZACIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS AL LOCAL POLIVALENT DE LA PLAÇA DE LA MEL 28utilitzacio-local-placa-mel18.pdf - 222,33 KB28
02/01/2018 26 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 26llicencies-o-la-comprovacio-activitats-comunicades-en-matera-urbanisme18.pdf - 358,5 KB26
02/01/2018 25 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 25ordenanca-general-de-gestio-inspeccio18.pdf - 385,16 KB25
02/01/2018 24 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS, UTILITZACIÓ SALA POLIVALENT EL SINDICAT 24utilitzacio-sala-el-sindicat18.pdf - 218,71 KB24
02/01/2018 23 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LES PISTES DE TENNIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 23pistes-tennis-i-altres-installacions18.pdf - 216,45 KB23
02/01/2018 22 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS 22prestacio-serveis-intervencio-administrativa18.pdf - 364,58 KB22
02/01/2018 21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 21immobretirada-vehicles18.pdf - 141,33 KB21
02/01/2018 20 ORDENANÇA FISCAL PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE DOMINI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 20servei-piscina18.pdf - 296,25 KB20
02/01/2018 2 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 02iae18.pdf - 309,83 KB02
02/01/2018 19 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 19ensenyaments-especials18.pdf - 293,14 KB19

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA