Balsareny

Balsareny
 • MIDA DEL TEXT + = -

18:11  |  07/07/2020

Data i hora oficial

El temps

Llicència de parcel.lació, segregació o agregació

Cal sol.licitar-la de forma prèvia a la tramitació de qualsevol segregació o parcel.lació. La parcel.lació acredita que aquesta s´ajusta a la legislació urbanística vigent . La parcel.lació divideix una finca urbana o urbanitzable en dos o més finques o lots, que en tot cas han de ser d´una extensió igual o superior al de la unitat mínima urbanística


NORMATIVA

Article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol , pel qual s´aprova el Text Refòs de la Llei d´Urbanisme de Catalunya


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu:
1.Incoació o inici de l´expedient
2.Emissió dels informes tècnics i jurídics
3.Proposta del regidor -delegat de l´àrea
4.Resolució de l´expedient per part de l´òrgan municipal competent: Junta de Govern Local

Preu: 60 euros

On es fa

 • Títol

  AJUNTAMENT DE BALSARENY
 • Adreça

  Plaça de l´Ajuntament, núm.2
 • Codi postal

  08660
 • Telèfon

  938396100 - 938396511
 • Fax

  938200422
 • Correu-e

  balsareny@balsareny.cat
 • Web

  http://www.balsareny.cat/
 • Horari

  De dilluns a divendres de 8.00 a 14.45
  Dijous tarda de 16.00 a 20.00

  Del 15 de juny al 15 de setembre:
  de dilluns a divendres de 8.00 a 14.15
  dijous tarda de 17.00 a 20.00

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Presentar model instància  juntament amb:
-plànol  a escala de la finca matriu  i de les finques resultants

-memòria descriptiva de la parcel.lació  proposada
-fotocòpia de l´escriptura  de la finca matriu
Data de modificació: 16/01/2020 11:39:47

 • Enviar Enviar
 • Imprimir Imprimir