Balsareny

Balsareny
 • MIDA DEL TEXT + = -

22:19  |  17/01/2020

Data i hora oficial

El temps

Sol.licitud de llicència d´obres

Tramitació que cal realitzar davant de l´ajuntament de forma prèvia a la realització de qualsevol tipus d´obra, tant si és una obra nova com una ampliació o una reforma.


NORMATIVA

Art 179 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s´aprova el Text Refòs de la LLei d´Urbanisme de Catalunya


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu que seguirà el tràmit:
1. Incoació o inici de l´expedient de llicència urbanística
2. Emissió dels informes tècnics i jurídics
3. Proposta de la regidoria- delegada de l´àrea d´Urbanisme
4. Acord de l´òrgan municipal competent: Junta de Govern local, resolent l´expedient
5.Notificació de l´acord de les persones interessades.

Preu:
Consultar l'ordenança sobre construccions i obres

Recollida: S´ha de venir a recollir-la a l´Ajuntament i satisfer l´import corresponent o bé fer transferència bancària i un cop a l´Ajuntament tenim còpia de l´ingrés efectuat els enviem la corresponent llicència

On es fa

 • Títol

  AJUNTAMENT DE BALSARENY
 • Adreça

  Plaça de l´Ajuntament, núm.2
 • Codi postal

  08660
 • Telèfon

  938396100 - 938396511
 • Fax

  938200422
 • Correu-e

  balsareny@balsareny.cat
 • Web

  http://www.balsareny.cat/
 • Horari

  De dilluns a divendres de 8.00 a 14.45
  Dijous tarda de 16.00 a 20.00

  Del 15 de juny al 15 de setembre:
  de dilluns a divendres de 8.00 a 14.15
  dijous tarda de 17.00 a 20.00

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

        
Llicència d´obres Menors:

 

Model d´instància de sol.licitud d´obres

Nomenament de contractista, i si s´escau, el projecte i qui assumeix la direcció tècnica.
Autoliquidació de l'impost sobre construccions , instal.lacions i obres, taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i aval gestió de residus
Declaració responsable de final d'obres i gestió de residus de la construcció.Llicència d´obres Majors:

Model d´instància de sol.licitud d´obres
Nomenament de contractista.
Autoliquidació de l'impost sobre construccions , instal.lacions i obres, taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i aval gestió de residus
Declaració responsable de final d'obres i gestió de residus de la construcció
Assumeixos de direcció tècnica
Projecte tècnic Visat
Estudi o estudi bàsic de Seguretat
Programa de control de qualitat
Full estadístic d´habitatge


Tota la documentació s´ha de portar a l´Ajuntament o enviar-la per correu

 Data de modificació: 10/10/2019 18:12:04

 • Enviar Enviar
 • Imprimir Imprimir