Balsareny

Balsareny
 • MIDA DEL TEXT + = -

17:26  |  07/07/2020

Data i hora oficial

El temps

Sol.licitud d´ocupació de la via pública amb materials de construcció, contenidors i altres instal.l

Sol.licitud per ocupar la via pública amb els materials especificats a l´ordenança 14Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu que seguirà el tràmit:
1.Incoació o inici de l´expedient
2.Emissió dels informes d´Urbanisme
3.Proposta de la Regidoria-delegada de l´Àrea d´Urbanisme
4.Acord de l´òrgan municipal competent: Junta de Govern Local, resolent l´expedient
5. Notificació de l´acord a les persones interessades

Pagament: Consultar l´ordenança 14 article 6 reguladora de la taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal.lacions anàlogues.

Recollida: S´ha de venir a recollir a les oficines de l´Ajuntament

On es fa

 • Títol

  AJUNTAMENT DE BALSARENY
 • Adreça

  Plaça de l´Ajuntament, núm.2
 • Codi postal

  08660
 • Telèfon

  938396100 - 938396511
 • Fax

  938200422
 • Correu-e

  balsareny@balsareny.cat
 • Web

  http://www.balsareny.cat/
 • Horari

  De dilluns a divendres de 8.00 a 14.45
  Dijous tarda de 16.00 a 20.00

  Del 15 de juny al 15 de setembre:
  de dilluns a divendres de 8.00 a 14.15
  dijous tarda de 17.00 a 20.00

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Model general d'instància especificant els metres, el carrer que s´ocuparà i els dies.
Data de modificació: 16/01/2020 11:48:38

 • Enviar Enviar
 • Imprimir Imprimir