Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

15:02  |  18/11/2017

Data i hora oficial

El temps

Equip docent

 

 

foto joana

Joana Almansa Rodriguez

 

Direcció

 

Llicenciada en  Ciències de l’ Educació, branca Psicologia per la Universitat de Barcelona a l’any 84.

 

. Al 84 realitza un Curs d'Expressió De Tècniques d'Expressió, Comunicació I Psicomotricitat organitzat per L'Escola D'Expressió, Comunicació i Psicomotricitat de l' Ajuntament de Barcelona. 

 

. Al 85 assisteix a un Curs teòrico - pràctic de Psicomotricitat dels 0-6 anys amb K. Homar, durant tot el curs a l'Escola de Psicomotricitat de Barcelona i també realitza un Seminari de Tècniques de Reeducació Psicomotriu de la Dra. Salvatierra organitzat per l'ICSE.

  

. Al 86 obté el Títol d'Especialista en Tècniques d'Expressió i Comunicació, de Tercer Nivell Superior. Aquesta formació inclou crèdits sobre expressió globalitzada: creativitat, trastorns del llenguatge, psicomotricitat, programació, expressió corporal, educació especial i fracàs escolar. També aquest mateix any assisteix a les Jornades sobre integració del Deficient Sensorial organitzada pel Centre d'Higiene Mental Orienta de Sant Boi de Llobregat.

 

. Al 87 assisteix a unCurs  de la Pràctica Psicomotriu organitzat per l'Escola Municipal d'Expressió i Psicomotricitat.

 

. Al llarg del curs 88-89 realitza supervisions amb la psicòloga Nilda Russler per analitzar el funcionament institucional dels Serveis psico-pedagògics de Balsareny.

 

. Al 88 assisteix a les Primeres Jornades de Treball organitzades per l'Institut de Psicologia Evolutiva Defectiva de Tarragona.

 

. Al 89 realitza un Curs de Pràctica Psicomotriu. Formació d'educadors. Organitzat per l'Escola d'Expressió i Psicomotricitat de Barcelona.

 

. Al 89 participa en les VIII Jornades de pràctica psicomotriu sobre L'evolució del nen, el joc simbòlic, i la teoria de B. Aucouturier.

 

. El curs 98-99  participa activament en un grup de treball amb el psicòleg Josep M. Bru de Bellaire sobre l'observació de nens.

 

. Al 91 assisteix a les IX Jornades de pràctica psicomotriu amb el professor Aucouturier organitzades per l'Escola d'Expressió i Comunicació de l' Ajuntament de Barcelona.

 

. Al 91 assisteix a les Jornades de treball sobre el Desenvolupament de la Primera Infància organitzat pel Servei d' Estimulació Precoç del Bages.

 

. Al 92 obté un Postgrau en Assessorament Psicopedagògic a l’ Institut Superior d’ Estudis Psicològics de Barcelona.

 

. Al 93 assisteix a les Jornades de treball sobre El nen amb Trastorns de Conducta: criteris diagnòstics i tractament, al Servei d'Estimulació Precoç.

 

. Al 93-94 realitza un Curs sobre Projectes Curriculars organitzat pel l'ICE.

 

. Al febrer del 99 participa en el Seminari sobre Atenció a alumnes amb greus trastorns de conducta. Organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya. Unitat de Formació de Formadors.

 

. Al 04 fa un curs sobre la Millora en les relacions interpersonals i la resolució positiva de conflictes i l’expressió i la gestió de les emocions per part del Dr. Antoni Portell

 

. Al 05 fa un curs sobre Tècniques de Mediació ciudadana organitzat pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de l’ Area d’Igualtat i ciutadania del Consell Comacal del Bages.

 

. Al 2006 Curs de Millora de la convivència dels centres educatius.  A S.T. de Girona.

 

. Al cus 07-08 fa un curs  sobre l’escola inclusiva als Serveis Educatius del Bages.

 

. Al curs 09  fa un Taller d’educació emocional, a càrrec del formador Sr. Ferran Salmurri dins el Pla de millora de l’Èxit Escolar. Organitzat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i l’Ajuntament de Sallent.

 

. Al curs 10 participa en un grup de treball sobre Educació emocional i desenvolupament personal: habilitats comunicatives, a càrrec del formador Sr. Antoni Portell Llorca. Pla de millora de l’Èxit Escolar. Organitzat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i l’Ajuntament de Sallent.

 

. Al 11 organitza i assiteix a un curs sobre La millora de les relacions interpersonals, la resolució positiva de conflicte i l’expressió de gestió de les emocions,  a càrrec del formador Sr. Antoni Portell Llorca, dins el Pla de millora de l’Èxit Escolar. Organitzat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i l’Ajuntament de Sallent.

 

. Al 13 organitza un grup de treball sobre la en metodologia conversacional, a càrrec de Manuel Sánchez, dins del Pla de millora de l’Èxit Escolar. Organitzat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i l’Ajuntament de Sallent. També en aquest any assiteix a un  Curs bàsic de manipulació i aplicació d’autocontrols per a establiments minoristes  organitzat pel Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Balsareny i a una Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals.

 

. Del 2009-2013 fa  Formació en metodologia conversacional, a càrrec de la formadora Sra. Carme Cabra dins del Pla de millora de l’Èxit Escolar. Organitzat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i l’Ajuntament de Sallent

 

. Formació continua en gestió i planificació de serveis locals. L’últim curs, al 2014,  sobre  La Gestió del servei Local d'Escoles Bressol. Organitzat per l’Àrea d’Atenció a les persones. Gerència dels Serveis d’ Educació de la Diputació de Barcelona.

 

. Al 2015 un curs sobre Primers auxilis per mestres i educadores d'escoles bressol. Organitzada per l' Àrea d'Atenció a les Persones. Gerència de Serveis d'Educació.

 

Directora des tots els Serveis Educatius Municipals de Balsareny. I concretament de la Llar d'Infants Municipal des de l’any 87.

Des de fa deu anys lidera el Projecte de Millora de l’ Èxit Escolar enfocant el treball majoritàriament en l’àmbit de les relacions intra i interescolars dels centres que conformen la xarxa educativa Sallent-Balsareny.

 

 

 

 foto dolors

 

Dolors Bonals Llobet

 

.Al juny del 1992 treu la Diplomada en EGB ( especialitat preescolar ). Facultat de ciències de l’educació. Universitat Autònoma de Bellaterra.

 

 

.Del 77 al 84 assiteix a les Jornades d’estiu Rosa Sensat a les Universitats de Bellaterra i Barcelona.

 

.Al 87 i al 88 participa en les Jornades a l’escola municipal d’expressió de Barcelona, on es tracta sobre:

 

           .Psicomotricitat amb Mª Rosa Aragó amb Rosa Pacheco,

 

           .El color: creació d’un llenguatge corporal-verbal amb Rosa Poch.

 

           .Curs d’expressió, comunicació i psicomotricitat a l' Escola municipal d’expressió de l'Ajuntament de Barcelona amb en Omar M.                  Rabadan.

 

          .Taller de titelles i bestiari de cercavila.

 

          .El joc i el desenvolupament infantil.

 

 

.Al 90 assiteix a les Jornades de treball sobre la detecció, prevenció, tractament i integració dels trastorns del desenvolupament a la primera infancia al  Servei d’estimulació del Bages.

 

.Al 91 assiteix a les Jornaesa sobre el desenvolupament i l’aprenentatge a la primera infància al Servei d’estimulació del Bages.

 

.Al 92 participa en les Jornades de practiques psicomotriu: del placer de hacer al placer de pensar.

 

.Al 93 participa en un Seminari III: la intervenció psicomotriu a les primeres edats al  Servei d’atenció precoç del Bages amb Yolanda Vives.

 

.Al 94realitza un curs de Massatge i comunicació: teoria i pràctica al Servei d’estimulació del Bages amb Montse Rizo.

 

.Al 95 fa un curs de Psicomotricitat al Servei d’estimulació del Bages amb Yolanda Vives.

 

.Al 96 fa un curs de Psicomotricitat II: Què fer i com fer-ho davant del grup de nens i les seves problemàtiques al Servei estimulació del Bages amb Yolanda Vives.

 

.Al 98 assisteix a les Jornades del SEP: l’atenció al nadó des de l’escola bressol amb Montse Rizo.

 

.Al 2004 fa un Seminari a la Universitat de Vic sobre educació infantil, matemàtiques en els més petits, mirades cercadores: com explicar contes els nens de 0 a 3 anys i les escoles infantils ajuntament Pistoia ( projectes sobre continuïtat0-3 / 3-6 ).

 

.AL 2009 fa un Seminari a la FUB de Manresa sobre els trastorns del llenguatge amb la professora Encarna Pérez.

 

.Al 2009 fa un “Taller d’educació emocional”, a càrrec del formador Sr. Ferran Salmurri dins el Pla de millora de l’Èxit Escolar. Organitzat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.

 

.Al 2010 assisteix a  un taller d’Educació emocional i desenvolupament personal: habilitats comunicatives”, a càrrec del formador Sr. Antoni Portell Llorca. Organitzat pel pla de millora de l’Èxit Escolar amb la col·laboració de la la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.

 

.Al 2011 participa en un seminari sobre l millora de les relacions interpersonals, la resolució positiva de conflicte i l’expressió de gestió de les emocions,  a càrrec del formador Sr. Antoni Portell Llorca, Organitzat pel pla de millora de l’Èxit Escolar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.

 

.Al 2013  participa en un grup de treball sobre la en metodologia conversacional, a càrrec de Manuel Sánchez, Organitzat pel pla de millora de l’Èxit Escolar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.  El mateix any fa un curs bàsic de manipulació i aplicació d’autocontrols d’aliments del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Organitzat per l’Ajuntament de Balsareny i una formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals”Diputació de Barcelona. Organitzat per l’Ajuntament de Balsareny.

 

 .Del 2009 al 2013 participa en una Formació en metodologia conversacional, a càrrec de la formadora Sra. Carme Cabra Organitzat pel pla de millora de l’Èxit Escolar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.

 

Des del 97 i fins l’actualitat treballa de mestra a la Llar d’Infants Municipal de Balsareny.

 

 

 foto mireia

 

Mireia Montagut Bacardit

 

. Al 2008  treu el títol de Tècnica superior d’Educació Infantil al IES Guillem Catà

. Al 2011  treu la Diplomada en mestra, especialitat d’Educació Primària a la Universitat de Lleida.

. Coneixement d’informàtica:

    .Processador de textos (Word)

    . Bases dades (Exel)

    .Internet

. Al 2011fa un curs de formació permanent “les intel·ligències múltiples a l’aula”.

. Al 2012 fa un curs de formació permanent “el Síndrome d'Asperger”.

. Actualment està cursant un màster per la U.O.C. sobre  “Dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge”

 

Des del març del 2015 treballa a la Llar d'infants municipal Sant Marc de Balsareny.

 

 

 

 

foto imma

Imma Puertas Manzano

 

.Al 1986 obté el títol de Tècnic en Educació Infantil 1r i 2n Grau de Formació Professional. Llar d’infants. Escola Joviat  Manresa.

 

.Al 1991 treu la diplomatura de Mestra d’Educació Infantil i Primària. U. A. B.

 

.Al 1993 fa els següents cursos: “L’estructuració del nen i les seves desviacions”,“La intervenció psicomotriu a les primeres edats” i IV Jornades de treball del Servei d’Estimulació Precoç del Bages. Manresa.

 

.Al 1994 realitza un curs de “Massatge i comunicació: teoria i pràctica” i assisteix a les V Jornades de treball del Servei d’Estimulació Precoç del Bages. Manresa.

 

.Al 1996  fa un curs de “Psicomotricitat II: què fer i com fer-ho davant del grup de nen i les seves problemàtiques” VII Jornades de treball del Servei d’Estimulació Precoç del Bages. Manresa.

 

.Al 1998 assisteix a “L’atenció al nadó des de l’Escola Bressol” del Servei d’Estimulació Precoç del Bages. Manresa.

 

.Al 1999  fa un curs bàsic d’informàtica Centre d’Estudis Sant Jordi. Girona, un Curs de primers auxilis a càrrec del tècnic del SEM Toni Quesada Organitzat per l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

 

.Al 2004 fa un Seminari a la Universitat de Vic sobre educació infantil, matemàtiques en els més petits, mirades cercadores: com explicar contes els nens de 0 a 3 anys i les escoles infantils ajuntament Pistoia ( projectes sobre continuïtat0-3 / 3-6 ).

 

.Al 2009 fa un “Taller d’educació emocional”, a càrrec del formador Sr. Ferran Salmurri dins el Pla de millora de l’Èxit Escolar. Organitzat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.

 

.Al 2010 assisteix a  un taller d’Educació emocional i desenvolupament personal: habilitats comunicatives”, a càrrec del formador Sr. Antoni Portell Llorca. Organitzat pel pla de millora de l’Èxit Escolar amb la col·laboració de la la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.

 

.Al 2011 participa en un seminari sobre l millora de les relacions interpersonals, la resolució positiva de conflicte i l’expressió de gestió de les emocions,  a càrrec del formador Sr. Antoni Portell Llorca, Organitzat pel pla de millora de l’Èxit Escolar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.

 

.Al 2012 participa en una xerrada sobre Infància i família avui al CDIAPB de  Manresa.

 

.Al 2013  participa en un grup de treball sobre la en metodologia conversacional, a càrrec de Manuel Sánchez, Organitzat pel pla de millora de l’Èxit Escolar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.  El mateix any fa un curs bàsic de manipulació i aplicació d’autocontrols d’aliments del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Organitzat per l’Ajuntament de Balsareny i una formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals”Diputació de Barcelona. Organitzat per l’Ajuntament de Balsareny.

 

 .Del 2009 al 2013 participa en una Formació en metodologia conversacional, a càrrec de la formadora Sra. Carme Cabra Organitzat pel pla de millora de l’Èxit Escolar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Balsareny i de Sallent.

 

Des del 2003 i fins l’actualitat treballa de mestra a la Llar d’Infants Municipal de Balsareny.

 

 

 

 

 

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA